Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego

województwo: kujawsko-pomorskie

miasto: Bydgoszcz

rok: 2015

 

 

Wymiana dachówki na budynku Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego