Referencje

Każde polecenie od zleceniodawcy jest dla nas bardzo ważne. To ono ukazuje, czy nasz klient był usatysfakcjonowany, widząc efekt zakończonej przez nas pracy. Dlatego z dumą przedstawiamy Państwu poniżej listy referencyjne, otrzymane od zadowolonych inwestorów, dla których mieliśmy przyjemność wykonywać realizacje.

 

Wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jest to firma godna polecenia innym inwestorom.

Nadleśnictwo Toruń

Przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zachowaniem ustalonego terminu.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Profesjonalizm, solidność, fachowość, dbałość o bezpieczeństwo i estetykę pozwala nam uznać firmę Przedsiębiorstwo Budowlane „Constructo” Waldemar Osiński za rzetelną i godną polecenia innym inwestorom.”

Gmina Kostrzyn

Prace zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, a także prawidłowo ukończone.

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Szpital w Międzyrzeczu

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Szpital w Puszczykowie

Szpital im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Nadleśnictwo Toruń

Szkółka Janowo, gm. Dąbrowa Chełmińska

Gmina Kostrzyn

Budynki Użyteczności Publicznej

Gmina Osieczna

Termomodernizacja obiektów szkolnych-  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich

Gmina Krzywiń

Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Krzywiniu.

PIM

Poznańskie Inwestycje Miejskie- Wykonanie robót budowlanych poleających na modernizacji fasady korony widowni z tarasem oraz barierką obiektu HWS Arena

POSIR

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji- Remont hali sportów walki w Poznaniu

Szpital w Puszczykowie

Szpital im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki – część 1

Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki – część 2

Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki – część 3

Urząd Gminy

Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Szpital w Puszczykowie

Szpital w Puszczykowie – oddział Rehabilitacyjny

POSIR

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji- Docieplenie budynku obsługi imprez.

POSIR

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji- Modernizacja posadzek tarasu i ogórka letniego restauracji, wzmocnienie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz modernizacja schodów.

PIM

Poznańskie Inwestycje Miejskie- Modernizacja obiektów kompleksu Golęcin

Muzeum Wojska Polskiego

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego.

Gmina Mosina

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina.