Termomodernizacja szpitala w Torzymiu

lip 31, 2023

„Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu – modernizacja systemu co i cwu oraz bud. 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap I”

Głównym celem inwestycji jest modernizacja kotłowni w budynkach nr 2, 7, 18 – w zakresie wykonania układu pomp ciepła współpracujących z pompami gruntowymi oraz kotłownią gazową na potrzeby instalacji grzewczych i przygotowania c.w.u. dla budynków szpitala.
Wykonana zostanie termomodernizacja budynku nr 7, 12, 13, 14 m.in. docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego. Przedmiotem inwestycji jest również wymiana instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz instalacji odgromowych.
Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie.

 

 

 

 

Źródło zdjęć: Powiat Słubicki