SZPITAL W KOŚCIERZYNIE

województwo: pomorskie

miasto: Kościerzyna

Rok: 2022

wartość: 13 mln zł

 

Termomodernizacja szpitala w kościerzynie

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmował poprawę efektywności energetycznej obiektu poprzez m.in. kompleksowe wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bram wjazdowych.

Rozbudowany został również budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Źródło zdjęć: Medyczne Grono