Szkoła Podstawowa nr 2

województwo: wielkopolskie

miasto: Luboń

Rok: 2019

wartość: 2,3 mln zł

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2

Zakres prac

Termomodernizacja obiektu obejmowała ocieplenie ścian w budynku starej szkoły, w budynku dydaktyczno-gospodarczym i w węźle cieplnym oraz ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej na poziomie parteru i piętra w całym obiekcie, a także wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych węzła cieplnego. Z robót instalacyjnych zmodernizowano system grzewczy w całym budynku oraz zmieniono wentylację wyciągową na wentylację z odzyskiem ciepła na sali sportowej.