Szkoła Podstawowa nr 1

województwo: wielkopolskie

miasto: Mosina

Rok: 2018

wartość: 5,2 mln zł

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1

Zakres prac

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie obejmowała prace budowlane, takie jak: ocieplenie ścian i cokołów wełną mineralną, ocieplenie stropodachu niewentylowanego wełną mineralną, renowację zabytkowej elewacji budynku B szkoły wraz z odtworzeniem detalu historycznego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach prac instalacyjnych wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wody ciepłej, montaż dwóch pomp ciepła oraz instalację odgromową budynków.