ODDZIAŁ MUZEUM BRONI PANCERNEJ

województwo: wielkopolskie

miasto: Poznań

Rok: 2018

wartość: 13,8 mln zł

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego – oddział Muzeum Broni Pancernej

Zakres prac

Zakres prac obejmował przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont oraz zmianę sposobu użytkowania 6 budynków w tym, jednego administracyjno – biurowego, czterech hal wystawowych oraz jednego magazynowego – bunkra wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenów przyległych.

W ramach zadania wykonano instalacje i przyłączenia obiektów do sieci zewnętrznych: przyłącze elektryczne, oświetlenie terenu, przyłącze gazowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze teletechniczne z kanalizacją.