Modernizacja szkoły podstawowej

województwo: wielkopolskie

miasto: Poznań

Rok: 2019

wartość: 2,1 mln zł

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2

Zakres prac

Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskania ciepła i energii polegała na ociepleniu budynków, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowie wewnętrznych instalacji w zespole budynków usytuowanych w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19. Zakres prac obejmował nowszą część budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną.