DOM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

województwo: wielkopolskie

miasto: Kórnik

Rok: 2021

wartość: 2,4 mln zł

 

Budowa Domu integracji międzypokoleniowej w kórniku

Zakres prac

Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży pn. Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku. Nowoczesny budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, tak aby osoby niepełnosprawne czuły się w nim komfortowo. Dom jest przewidziany na użytkowanie przez 90 osób. W skład obiektu wchodzi sala spotkań, sala gimnastyczna oraz kuchnia, aby mogły odbywać się w niej warsztaty kulinarne i artystyczne.

Obiekt jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

Źródło: Google