Budynek ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu

paź 3, 2023

Rozpoczęliśmy roboty budowlane na inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem” – dokończenie robót budowlanych.

Inwestycja obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych zakresie budynku A2 wraz z łącznikiem.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZOLiRM jest przedsięwzięciem, które ma doprowadzić do stworzenia kompleksowej i spójnej placówki. Zakres objęty niniejszym postępowaniem to dokończenie prac budowlanych w zakresie rozbudowy i remontu budynku A2 i łącznika. W budynku będą znajdować się przede wszystkim Oddział Opiekuńczo – Leczniczy, Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz pomieszczenia administracyjne.

 

Źródło: wizualizacje – dokumentacja projektowa