BUDYNEK RATOWNICTWA WODNEGO

województwo: wielkopolskie

miasto: Poznań

Rok: 2020

wartość: 7,6 mln zł

 

Budowa budynku ratownictwa wodnego

Zakres prac

Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Poznaniu przy ul. Lotniczej objęła trzy nowe obiekty: budynek socjalno-biurowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, garaż dla samochodów, łodzi i sprzętu oraz halę magazynową, przeznaczoną na cele zarządzania kryzysowego. Budynek ratownictwa powstał jako dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej, natomiast hala oraz garaż to obiekty wykonane w technologii stalowo-żelbetowej z obudową z lekkich płyt osłonowych.
Wraz z budynkiem wykonane zostały wszystkie konieczne instalacje: wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna ogólnego stosowania, siłowa, odgromowa, klimatyzacyjna i wentylacyjna. Oprócz tego zostały zainstalowane systemy alarmowe, ograniczenia dostępu oraz CCTV.