Budowa budynku wodnego, specjalistycznego i magazynowego

Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy Centrum Ratownictwa Wodnego w Poznaniu przy ul. Lotniczej. Projekt obejmuję budowę trzech budynków, będzie to budynek socjalno-biurowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, garaż dla samochodów, łodzi i sprzętu oraz hala magazynowa przeznaczona na cele zarządzania kryzysowego. Projektowana powierzchnia zabudowy to 1063,23 m2.

Zakres prac

Budynek ratownictwa został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny obiekt w technologii tradycyjnej, natomiast hala oraz garaż będą to obiekty wykonane w technologii stalowo-żelbetowej z obudową z lekkich płyt osłonowych. Wraz z budynkiem wykonane zostaną wszystkie konieczne instalacje: wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczną ogólnego stosowania, siłową, odgromową, klimatyzacyjną i wentylacyjną. Oprócz tego zostaną zainstalowane systemy alarmowe, ograniczenia dostępu oraz CCTV.

Wizualizacja