BUDYNEK NALEŻĄCY DO ZS NR 1

województwo: wielkopolskie

miasto: Nowy Tomyśl

Rok: 2022

wartość: 6 mln zł

 

Przebudowa budynku należącego do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu

Zakres prac

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa przebudowa części budynku użytkowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu na cele kształcenia zawodowego.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wschodnie oraz zachodnie skrzydło budynku z halami warsztatowymi w zakresie: przebudowy węzłów sanitarnych, przebudowy sal lekcyjnych przy halach warsztatowych, wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych, dostosowanie przegród w budynku do aktualnych przepisów, remont pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.