BUD. L SZPITALA W ZIELONEJ GÓRZE

województwo: lubuskie

miasto: Zielona Góra

Rok: 2022

wartość: 5 mln zł

 

Termomodernizacja bud. L szpitala w zielonej górze

Zakres prac

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Prace termomodernizacyjne objęły swoim zakresem m.in. wykonanie nowej izolacji termicznej ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Źródło zdjęć: polska-org.pl