16 lipca rozpoczęliśmy budowę na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu. Zadanie przewiduje wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków szkoły. Prace potrwają do końca roku i zostanie wykonane m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki oraz ocieplenia dachów i stropodachów budynków.