Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Poznaniu przy ul. Lotniczej objęła trzy nowe obiekty: budynek socjalno-biurowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, garaż dla samochodów, łodzi i sprzętu oraz halę magazynową, przeznaczoną na cele zarządzania kryzysowego. Budynek ratownictwa powstał jako dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej, natomiast hala oraz garaż to obiekty wykonane w technologii stalowo-żelbetowej z obudową z lekkich płyt osłonowych.

Nową strażnicę i połączony z nią garaż będą użytkować, wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Grupa Ratownictwa Specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego „Mistral”.