Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie

Budynek szkoły wybudowany został na początku XX w. – figuruje w gminnym spisie obiektów zabytkowych. Obiekt stanowi zwartą bryłę na planie prostokąta, z wejściem głównym od strony wschodniej. Prace modernizacyjne obejmują docieplenie elewacji, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto przebudowane zostaną instalacje wewnętrzne: elektryczne, c.o. oraz klimatyzacja.

 

Żródło: https://leszno.naszemiasto.pl/l / Michał Wiśniewski

Constructo sp. z o.o. sp. k.