Termomodernizacja Budynku Głównego i budynku Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie realizowana jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakresem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu poprzez m.in. kompleksowe wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram wjazdowych. Prace obejmują również rozbudowę budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Żródło: https://pomorskie.eu/