Rozpoczęliśmy realizację robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”, dofinansowaną z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Budynek posiada 3 kondygnacje o powierzchni użytkowej niespełna 2680 m². Budynek wzniesiony został w 1937 r. w technologii tradycyjnej. W 1974 r dobudowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. Ściany zewnętrzne nadziemne  wykonane są z cegły pełnej.

Zakres robót budowlanych obejmuje izolację ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Pozostałe branże dotyczą instalacji c.o. wraz z wymianą kotła i remontem kotłowni oraz instalacji elektrycznej.

Front Architects