Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Pniewach

Rozpoczynamy prace nad termomodernizacją dwóch szkół w Pniewach: Liceum Ogólnokształcącego na ul. Św. Ducha 11 i Szkoły Podstawowej na ul. Strzeleckiej 11A, łącznie z salami gimnastycznymi.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego z salą gimnastyczną

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach wpisany jest do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje: wymianę pokrycia dachowego i docieplenie dachu wełną mineralną z remontem więźby dachowej i wykonaniem instalacji odgromowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę opraw elektrycznych i  grzejników.
|W budynku sali gimnastycznej zostaną docieplone ściany zewnętrzne oraz dach. Wymianie podlegać będą stolarka okienna i drzwiowa oraz oprawy elektryczne. Zamontowane zostaną także zespoły grzewczo-wentylacyjne i instalacja wentylacji mechanicznej.

Budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną

W budynku Szkoły Podstawowej planowane są następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymiana opraw elektrycznych i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Elewacja południowa sali gimnastycznej zostanie ocieplona z wymianą okien, a wewnątrz zamontowane zostaną zespoły grzewczo-wentylacyjne oraz oprawy elektryczne.