Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności kompleksowe wykonanie docieplenia elewacji, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek zostanie również rozbudowany o nową kotłownię gazową z likwidacją istniejącej kotłowni węglowej. W związku z pracami termomodernizacyjnymi przewiduję się również wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę istniejącej instalacji odgromowej, jak również wymianę źródeł światła na energooszczędne.