Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

Umowa jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie termomodernizacji przegród zewnętrznych wraz z wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek w rzucie posiada kształt litery „T”, w częściach A i B –  pięciokondygnacyjny, natomiast w części C – czterokondygnacyjny.

 

Constructo sp. z o.o. sp. k.