Rozbudowa i przebudowa szpitala im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – I etap

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku E szpitala w Nowym Tomyślu w zakresie dostosowania obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem chorób zakaźnych m.in. COVID-19, poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych, a przede wszystkim podniesienia komfortu pobytu i leczenia pacjentów.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgii Jednego Dnia – Okulistyka oraz Pracownia Tomografii Komputerowej. Zmodernizowana zostanie również Centralna Sterylizatornia. Ponadto zostaną wykonane roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku A i B szpitala do warunków przeciwpożarowych m.in. poprzez wymianę windy w budynku B.