Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną w Nekli.

Inwestycja obejmuje zmianę sposobu użytkowania byłej wozowni wraz z przebudową i nadbudową. Projekt obejmuje prace remontowe, budowlano – konserwatorskie, które są niezbędne do przywrócenia świetności historycznej budynku. Budynek zostanie również dostosowany do nowoprojektowanej funkcji oraz obecnie obowiązujących przepisów. Zakłada się rozbiórkę elementów budowlanych w centralnej części obiektu i dostosowanie jego konstrukcji do nowoprojektowanego układu
pomieszczeń. Projektuje się uporządkowanie rytmu elewacji wprowadzając dodatkowe okna oraz pilastry.

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję biblioteki publicznej. W centralnej części obiektu znajdować się będzie sala biblioteczna, mediateka oraz pomieszczenie biurowe. W części wschodniej projektuje się salę widowiskową oraz konferencyjną. Część zachodnia będzie obejmowała pomieszczenia oddziałów dla dzieci i młodzieży.