Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na: zabudowie podcieni na parterze i zmianie wejść do budynku, pogłębieniu istniejącego patio do poziomu posadzki piwnic i jego zadaszeniu, przebudowie całego budynku oraz przebudowie i rozbudowie parkingu na terenie nieruchomości położonej przy Aleje Solidarności 36 w Poznaniu

Budynek POSUM pełni funkcję obiektów użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność służby zdrowia. Prace są wykonywane na czynnym obiekcie.

 

 

 

 

 

Źródło zdjęć: PIM Poznań