Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach

Projektowana budowa sali gimnastycznej z przeznaczeniem na cele do użytkowania szkolnego oraz dając możliwość użytkowania przez osoby z zewnętrz. Sala gimnastyczna kontynuuje także istniejącą funkcję szkolną poprzez łącznik między budynkami wraz pomieszczeniami zaplecza kuchennego.

Sala gimnastyczna oprócz sali sportowej docelowo uwzględnia następujące pomieszczenia towarzyszące: szatnie, pokój trenerów i pokój sędziów, kotłownię, pomieszczenia magazynowe, porządkowe i techniczne (magazyn sprzętu, maszyny myjącej i pom. na inwerter), salkę korekcyjną oraz zaplecze socjalne. Całość połączona ze sobą funkcjonalnie holem wejściowym, łącznikiem i szeroką komunikacją.