Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych – budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Wronki. Inwestycja obejmuje swoim zakresem budynek biurowo – administracyjny oraz budynek garażowy.

Zakres zamówienia stanowią między innymi roboty elektryczne, sanitarne, montażu urządzeń, prace wykończeniowe, a także zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingów i dróg. 

 

Constructo sp. z o.o. sp. k.