Rozpoczęcie budowy we Wronkach

Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy budynku magazynowo-garażowego przy oczyszczalni ścieków Borek o projektowanej powierzchni zabudowy 349,79 m². Będzie się on składać z dwóch części: pomieszczenia garażowo-magazynowego dla samochodów i sprzętu oraz zaplecza socjalnego dla pracowników. Jest to budynek dwukondygnacyjny w kształcie prostokąta o tradycyjnej technologii.

Projektuje się wyposażenie budynku w instalacje: wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczną ogólnego stosowania i siłową oraz odgromową.