Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie Budynek szkoły wybudowany został na początku XX w. – figuruje w gminnym spisie obiektów zabytkowych. Obiekt stanowi zwartą bryłę na planie prostokąta, z wejściem głównym od strony...
Budowa placówki wsparcia dziennego w Kórniku

Budowa placówki wsparcia dziennego w Kórniku

Budynek kultury i nauki pn. Dom Integracji Międzypokoleniowej w swym kształcie przypomina literę L. Budynek parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowej ze stropodachem od frontu dwuspadowym, kalenicowym w konstrukcji drewnianej krytej dachówką ceramiczną. W...